SCIENTIFIC PROGRAMME

Wednesday, 4 September 2019
14:00-18:00 REGISTRATION
  D BLOK MAIN HALL
14:00-14:15 ISTANBUL SEMA GROUP
14:15-15:15 OPENING CEREMONY
Uğur Alpagut
Lee Higgins
Refik Saydam
Habibe Mammadova (Azerbaycan)
Tarkan Yazici
Kursad Gulbeyaz
Basak Gorgoretti (Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti)
Konferans sunumu ve Türkçe-İngilizce çeviri: Şefkat Sağlamer
15:15-15:30 COFFEE BREAK
15:30-16:10 INVITED SPEAKER: ALI UCAN – Türk Dünyasında Müzik Mirası ve Dünya Müzik Mirasına Katkıları
16:10-16:50 INVITED SPEAKER: LEE HIGGINS – Comtemporary Community Music: Practices, ideas, and understandings
16:50-17:10 COFFEE BREAK
17:10-17:50 Invited Speaker Gonul Pacaci’s Keynote and Conducting Center of Ottoman Music Application and Research Center Turkish Music Performance Committee Concert
Thursday, 5 September 2019
  CIBALI HALL
10:00-10:40 INVITED SPEAKER: MAGALI KLEBER – Brazilian Challenges Challenges for arts education in Brazil in the next decade
10:40-11:10 INVITED SPEAKER: EVREN KUTLAYOttoman Western Musical Heritage
11:10-11:30 COFFEE BREAK
11:30-12:10 INVITED SPEAKER: SANDRA OBEROI – Transformed to Transform: A Journey of Discovering Culture, Music and Meaning in an Indian Children’s Choral Curriculum
12:10-13:30 LUNCH
13:30-14:10 INVITED SPEAKER: ALEXANDRIA SULTAN VON BRUSELDORFF – The Lasting Legacy of the Legendary Azerbaijan Mugham Virtuoso of Garmon Akhad Aliyev (Kor Akhad)
14:10-14:30 COFFEE BREAK
  CIBALI HALL GALATA HALL
14:30-16:00 ORAL PRESENTATIONS
Chair:  Volkan Gidis
 • Kutup Ata Tuncer. The Problems of Turkish Culture Music in Today’s Education System
 • Zeynep Bulgulu. Müzik Öğretmenlerinin Yetenek Yönetimi ve Okul Liderleri için Çıkarımlar
 • Farah Tahirova: Dmitry Shostakovich and Turkey in the context of East-West cultural dichotomy
 • Gullu Ismayılova. Üzeyir Hacibeyli`nin Cumhuriyyet Dönemindeki Faaliyetleri. Features Of Uzeyir Hajibeyli`S Activity During The Republic Period
ORAL PRESENTATIONS
Chair:  Hanefi Ozbek
 • Yakup Alper Varış and Emine Miran. The Instructor Views on Improving the Intonation in Student Orchestras of String Instruments
 • Yonca Karul Ilyaz and Uğur Alpagut. Osmanlıda Piyanonun Girişi ve Piyano Yapım Onarım Girişimleri
 • Seyhan Bulut. Akademisyen Türk Besteciler ve Seçkin Flüt Eserleri
 • Tarkan Yazıcı. Marmara Bölgesi Türkülerinde Kadina Yönelik Söylemler
 • Jale Gulamova. Analysis the records of singing of a master of rhythmic mughams Kechachi oghlu Mohammad
16:00-16:30 CONCERT: GROUP SYNTHESIS
16:30-18:00

ORAL PRESENTATIONS
Chair: Tarkan Yazici

 • Muzaffer Özgü Bulut. Body Music Sounds, Vocabulary and Notation
 • Meral Mete. Bir Meslek Kuruluşu Olarak Müzik Eğitimcileri Derneği “Müzed”İn Müzik Eğitimi Dünyasina Katkilari
 • Başak Gorgoretti and Alev Müezzinoğlu. Besteci Kamran Aziz’in Eserleri Üzerine İnceleme
 • Nurcan Bahadır and Uğur Alpagut. Dünya ve Türkiye’ deki Blues Müzik Eğitiminin İncelenmesi
 • Rena Mammadova. Prominent Virtuoso On Mugham Huseyngulu Sarabski
 • Sevinc Rüstemova. Azerbaycan kültüründe Məhsəti Gəncəvinin şair ve müzisyen olarak rolü

ORAL PRESENTATIONS
Chair: Habibe Mammadova

 • Sadık Yöndem, Sezer Dinçer and Ayşegül Göklen. Senfoni Orkestralarındaki kadın müzisyenlerin, iş yaşamında karşılaştıkları sorunlar
 • Çiğdem Çınar and Uğur Alpagut. Viyolonsel Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Entonasyon Problemine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Öğrenci Performansı İle Karşılaştırılması
 • İlahe Aliyeva.  Music in song pedagogy is art upbringing mean
 • Humay Faracova-Jabbarova. Theater Performance – “Deli Domrul”
 • Naile Mirmemmedli. Azerbaycan müziğinde bağımsızlık döneminde oluşmuş şarkıların konu dairesi
18:30-21:30 Bosphorus Cruise (Please register from "Registration Desk")
CONCERT: ANATOLIAN SUN
Friday, 6 September 2019
  CIBALI HALL
10:00-10:40

INVITED SPEAKER: PROF. DR. MASAFUMİ OGAWA – Making Children Happy through Music: A Universal Mission of Music Teachers in the Classroom

10:40-11:10

INVITED SPEAKER: VEDAT SAKMAN – Müzisyen: Vedat Sakman’la diyalog

11:10-11:30

COFFEE BREAK

11:30-12:00

INVITED SPEAKER: DOC. DR. A. SELİM DOGAN – Sırbistan’da Türk Kültürünün İzleri

12:00-12:40

INVITED SPEAKER: CARINA JOLY – A Preventive Pedagogy for the Musicians of the Future

12:40-14:00

LUNCH

  CIBALI HALL GALATA HALL
14:00-15:30

ORAL PRESENTATIONS
Chair: Refik Saydam

 • Abdullah Uz. Türkiye Eğitim Sisteminde İlkokul Müzik Eğitimi Mirasının Sonuçları
 • Hüseyin Yükrük and Şafak Ceylan. Şelpe Öğretimi İçin Kullanılan Metot Kitaplarının, Semboller ve İşaretler Yönünden Analizi
 • Afsana Babayev. The relevance of the teaching of “Religion and music” subject in the musical education system
 • Narmin Garalova. The issues of the teaching of the musical criticism
 • Nicat Paşayev. Azerbaycan muğam destgahlarında modülasyon önemli şubeler
 • Olga Haşimova. Üzeyir Hacıbeylinin müzikli-sahne eserlerinde metnin restorasyonu meseleleri

ORAL PRESENTATIONS
Chair: Yavuz Durak

 • M. Nevra Kupana. The Attitudes of Conservatory Students towards Teaching Profession: Sakarya University Sample
 • Hakan Bağcı and Tuğba Tuğçe Topdemir. Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müzisyen Sağlığı Üzerine Farkındalık Durumlarının İncelenmesi
 • Sevan Nart.Bartın Yöresi Türkülerinin Genel Müzik Eğitiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma
 • Habibe Mammadova. Aşık yaratıcılığında tarihi-kahramanlık motifleri
 • Pinar Beşevli Solmaz. Kültürel Bilinç Oluşumunda Müzikal Mirasın Ele Alımı İle İlgili Bir Değerlendirme
 • Serap Yükrük and Helin özkan. 1987 – 2018 Yılları Arasında Ses Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından Tasnifi ve İncelenmesi
 • Sevinc Guliyeva.  Azerbaycan bestecilerinin piyano eserlerinde aşıq yaradıcılığı türlerinin tecessümü
15:30-16:00

COFFEE BREAK

16:00-17:30

ORAL PRESENTATIONS
Chair: Serap Yukruk

 • Alexandria Sultan von Brusedorff. An Acoustic and Physiological Analysis of the Voice of the Wolrd Renowned Mugham Singer Mansum Ibragimov
 • Ayşen Ertürkler. Müzik Derslerinde Uygulanan Aytürk Tekniği İle Desteklenmiş Zenginleştirilmiş Yaratici Etkinlikler Programinin Yaratıcılık Düzeyine Etkisi
 • Canan Özgür. Collective Singing With Young Migrants
 • Gürkan Çakmak. Mey ve Balaban Çalgilarinin Karşılaştırılması
 • Kamile Dadashzade. On application of cognitivism principles in teaching of Azerbaijani traditional music (In the case of the "Shah Khatayi" concept)
 • Ebru Kargı. XX yüzyılda Azerbaycan ve Türk bestecilerin eserlerinde alt müzik çalğı aleti

ORAL PRESENTATIONS
Chair: M. Nevra Kupana

 • Yonca Karul Ilyaz and Sadık Yöndem. Müzik ve Sağlık İlişkisini İçeren Tezlerin İncelenmesi
 • Sefkat Saglamer. “Effective piano accompaniment training for music teachers and music performers – A case study from Turkey and Northern Cyprus”
 • Tarkan Yazıcı.  Türkiye’de Gerçekleştirilen Müzik İle İlgili Kongrelerin İncelenmesi (Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Örneği)
 • Kürşad Gülbeyaz. Türkiye’de Gerçekleştirilen Dans İle İlgili Kongrelerin İncelenmesi (Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Örneği)
 • Senem Acay Sözbir and Özlem Çamlibel Çakmak. Muammer Sun çocuk şarkılarının MEB yönergesinde yer alan değerler açisindan incelenmesi
 • Ömer Türkmenoğlu. Senfoni ile Türküler
 

SAKMAN CLUB NIGHT ( Optional )
(Please register from "Registration Desk")

Saturday, 7 September 2019

  CIBALI HALL
10:00-10:40

INVITED SPEAKER: HATIRA AHMEDLİ CAFER – Bach’ın Müzik Dilini Anlamak

10:40-11:00

COFFEE BREAK

  CIBALI HALL GALATA HALL
11:00-12:30

ORAL PRESENTATION
Chair: Afsana Babayeva

 • Hasan Cankurtaran. The Development Of Military Band In The Historical Process And Musical Identity Of İts Performers
 • Fulya Açıksöz. Samsun Halkevi’nin Müzik Çalişmalari Ve 19 Mayis Halkevi Dergisi’ndeki Müzik Yazilari Üzerine Bir Değerlendirme
 • Gülşen Erdal. Abhaz Müzikal Kültürel Mirasi İnşaasinda “Azaraşüa” Ve “Argizra” Geleneği (Kocaeli Örneği)
 • Mehmet Emin Bitmez.  Ud’un Kısa Tarihi, Türk ve Arap Coğrafyalarında El Kindi, Ziryab ve Farabi’nin Rolü
 • Ceren Doğan.NLP for stage anxiety: A qual,t,ve research
 • Elif Nun Gökçe. Geçmişten günümüze orta öğretim kurumlarındaki müzik derslerinde gitar eğitimi yöntemleri
 • Seadet Abdullayeva. Ansambl müziğine dair Azerbaycan bestecilerinin yaratıcılığına bir bakış
 • Yasemin Kuzgun. “Suzuki Keman Okulu 1 “ Keman Metodundaki Twinkle Twinkle Little Star Parçası Varyasyonlarının Teknik, Müzikal ve Form Açısından İncelenmesi

ORAL PRESENTATION
Chair: Kursad Gulbeyaz

 • Heran Mirillo. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bütünleşik Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi Alanında Yaklaşımlar ve Uygulamalar Üzerindeki Deneyimleri
 • Alan Abrek Koçkar. Türkiye Diasporasında Çerkeslerin Müzik Gelenekleri ve “Pşıne” Çalgı Eğitimi
 • Jülide Begüm Yalçın Dıttgen. Mezopotamya Ve Anadolu Kültürünün Müzik Ve Çalgilara Katkisi Contribution Of Mesopotamian And Anatolian Culture To Music And Instruments
 • Yavuz Durak&Selen Baytemur. Müzik Teknolojilerinin Müzik Eğitimi Veren Kurumlara Adaptasyonu
 • Nigar Bayramova. The role and significance of Gilman Salakhov in the musical culture of azerbaijan
 • Maral Asadova. Azerbaycan müzik kültürünün tebliğinde uluslararası festivallerin rolü

 

  CIBALI HALL
12:30-14:00 CLOSING & DISCUSSIONS