Volkan GİDİŞ was born in İzmir. He had continued his education in this city until he graduated from high school. He drew inspiration from İzmir Turkish Radio and Television Corporation (TRT) performers and Ege University academicians like Nural ÜNSAL BİRTEK, Sami BÜYÜKÖZTEKİR and Akın ÖZKAN. He started his qanun education with Mehmet DÖNMEZ, a qanun performer of TRT İzmir Radio.

He got into İstanbul Technical University, Turkish Music State Conservatory, Composition department in 2002. Due to an invitation he froze his registration and went to Stockholm to study and present qanun and Turkish Music in Sweden. After 2 years he came back to Turkey and studied with Prof. Dr. Selahattin İÇLİ, Prof. Dr. Aleaddin YAVAŞÇA, Dr. Nail YAVUZOĞLU, Teaching Assistants Feridun ÖNEY, Ali ERAL, Nurlu ERAL, Kamil ÖZLER, Ayhan GUNCA and Mehru ENSARİ. He graduated from university in 2010.

He completed his short term military duty in 2010. He took his master’s degree in Haliç University, Social Sciences Institute, Turkish Music department in 2011 and his supervisor was Teaching Assistant Feridun ÖNEY. He started his career in Haliç University as a teaching assistant and qanun trainer in 2011. He graduated from Haliç University, Social Sciences Institute, Turkish Music Department proficiency in art programme in 2015 and his supervisor was Prof. Dr. Erol DERAN. He started teaching in Düzce University Art Designing and Architecture Faculty as an assistant professor/ qanun teacher in 2016. He started teaching in İstanbul Medipol University Art Designing and Architecture Faculty as an assistant professor/ qanun teacher in 2018.

He still continues to work on composing music parallel to his qanun performances.

Volkan GİDİŞ, İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. İzmir TRT Sanatçıları ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyelerinden; Nursal ÜNSAL BİRTEK, Sami BÜYÜKÖZTEKİR, Akın ÖZKAN’dan feyz aldı. İlk kanun eğitimini TRT İzmir Radyosu Kanun sanatçısı Mehmet DÖNMEZ’den aldı.

2002 yılında İTÜ Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümünü kazandı. İsveç’ten almış olduğu davet üzerine iki sene kaydını dondurarak, kanun sazı ve Türk Mûsikisini tanıtan çalışmalarda bulunmak üzere Stockholm’e gitti. Bu çalışmaları müteakiben tekrar yurda dönerek Prof. Dr. Selahattin İÇLİ, Prof. Dr. Aleaddin YAVAŞÇA, Dr. Nail YAVUZOĞLU, San. Öğr. Gör. Feridun ÖNEY, San. Öğr. Gör. Ali ERAL, Yrd. Doç. Dr. Nurlu ERAL, Öğr.Gör. Kâmil ÖZLER, Gör. Ayhan GUNCA, Öğr. Gör. Mehru ENSARİ ile eğitimine devam etti ve 2010 yılında Kompozisyon bölümünden mezun oldu.

2010 yılında kısa dönem vatani görevini tamamladı. 2011 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Mûsikisi Anasanat Dalında Tezli Yüksek Lisans Programından San.Öğr.Gör.Feridun ÖNEY danışmanlığında mezun oldu. 2011 yılında Haliç Üniversitesinden aldığı teklifle sözleşmeli Öğretim Görevlisi / Kanun hocası olarak göreve atandı. 2015 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Mûsikisi Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik programından Prof. Erol DERAN danışmanlığında mezun oldu. 2016 yılında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık bölümünden aldığı teklifle kadrolu Yrd.Doç.Dr / Kanun hocası olarak göreve atandı. 2018 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk müziği bölümünden aldığı teklifle kadrolu Doç.Dr olarak göreve atandı.

Hâli hazırda kanun icrasına paralel olarak Kompozisyon çalışmalarına devam etmektedir.