Prof. Dr. Uğur ALPAGUT

Member of the ISME Board

Uğur Alpagut, was born in Ankara on 22.02.1962. He completed undergraduate education in Department of Music Education at Gazi University in 1984. During 1988-1994, he managed the services of being “Music History and Theory” Academician in Bilkent University, Music and Scene Arts Faculty and Music Preparation School Assistant Manager together. Many people have interested its book titled “Who Closed That Music?” which is composed by the music home works of the student from the different departments of Bilkent University. In 2011, his book titled as “the Trace of Atatürk in Handling Music Problems” published in Science and Utopia Library. Also in 2015, his master’s and doctoral thesis was published as a book. He delivered various post graduate lectures mainly in violin education in the Department of Music Education in Bolu Abant İzzet Baysal University where he took office in 1994. Alpagut, taking effective charges in this organization since its foundation, has granted the degree of professorship in 2011. Alpagut has participated to 2006 Kuala Lumpur ISME World Conference (with Anatolian Sun), 2008 Bologna ISME World Conference, 2010 Beijing ISME World Conference (with Anatolian Sun), 2012 Thessalonica, 2014 Porto Alegre and 2016 Glasgow ISME World Conference as group leader/performer or delegate. Putting his sign under successful works in Music Education field through his academic researches and artistic applications, Prof. Dr. Uğur Alpagut, has been assigned as a Member of Board Directors and Secretary of International Relations of MÜZED (The Music Educators Society of Türkiye) since June 2012.

 • Elected to the ISME Board of Directors 2016-2018 Biennium. (Glasgow) Elected to the ISME Board of Directors Second Time 2018-2020 Biennium (Baku)

• 33th ISME World Conference Chair, Baku 2018, and ISME Turkic World Representative.

• Organiser of ISME 2019 Istanbul Legacy Conference, (Chair)

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT 22.02.1962 tarihinde Ankara’da doğdu.

Müzik eğitimine 1980 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde başladı. Bu kurumda ilk olarak Prof. Cemalettin Göbelez’in daha sonra Prof. Saim Akçıl’ın keman öğrencisi oldu. 3. Sınıfta yatay geçişle geldiği Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde Lisans öğrenimi ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında keman çalışmalarını Prof. Dr. Ali Uçan’ın öğrencisi olarak sürdürdü.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Prof. Dr. Ali Uçan’ın danışmanlığında “Keman Eserlerinde Metrik, Ritmik, Armonik ve Dinamik Yapılanmalar ile Bu Yapılanmaların Yayın Kullanımına Yansımalarının Keman Eğitimi Açısından İncelenmesi” başlıklı çalışmasıyla, 1989’da Yüksek Lisans derecesini aldı.

1991 yılında “Sanatta Yeterlik” derecesini alan Alpagut, aynı kurumdan 2001 yılında, Prof. Dr. Ali Uçan yönetiminde “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Türk Halk Ezgilerinin Kemana Uyarlanmasının Keman Eğitimi Yoluyla Müzik Öğretmenliği Eğitimine Yansıyabilirliği” başlıklı çalışmasıyla “Doktora” derecesini aldı.

1988-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde “Müzik Tarihi ve Teorisi” Öğretim Görevliliği ve Müzik Hazırlık Okulu Müdür Yardımcılığı görevlerini birlikte yürüttü.

1994’de göreve başladığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda başta keman eğitimi olmak üzere çeşitli lisansüstü derslere girdi. Kuruluşundan itibaren etkin akademik görevlerde bulunarak, bu kurumda “Doktora” programının kuruluşundan sorumlu olan Alpagut, 2011’de aynı kurumda Profesörlük derecesine yükseltildi.

Bağlama sanatçısı Kemal Bilsel Sarısözen ile birlikte 2003’de kurduğu “Anadolu Güneşi Müzik Topluluğu” ile yurt içi ve yurt dışında pek çok konser vermiştir. Bağlamanın eksenliğinde Halk ezgilerinin otantik özelliklerini rahatsız etmeden, batı çalgılarıyla modernize edilmesini içeren bir anlayışla durmaksızın konserlerini sürdüren “Anadolu Güneşi”, şimdiye değin yurt dışında; Pakistan(2 kez), Malezya, Macaristan, Ürdün, Suriye, Makedonya, Avustralya, A.B.D, Fransa, Almanya, Çin (2 Kez) ve Kanada’da konserler gerçekleştirmiştir.

2018 ISME Bakü Dünya Konferansının Başkanlığını yapan Alpagut; 2016 -2018 (Glasgow) ve 2018-2020 (Bakü) Dünya konferanslarında belirtilen periyotlar için ISME (International Society for Music Education) Yönetim Kurulu’na seçildi. Aynı zamanda MÜZED  (Müzik Eğitimcileri Derneği) Uluslararası İlişkiler Sekreterliği görevini sürdürmektedir.