MİRAS

“Sırbistan’da yaşayan Türk Kültürü Unsurları”

Atatürk Üniversitesi 2013/190 BAP projesine bağlı olarak, “Sırbistan’da Yaşayan Türk Kültürü Unsurları Üzerine Bir İnceleme – Belgrad, Karadağ ve Sancak Bölgesi” isimli eserBalkan coğrafyasında oldukça önemli bir yere sahip olan Sırbistan’da varlığını günümüzde de devam ettiren Türk kültürünün tespiti ve belgelenmesi amacıyla yayınlanmıştır.

Sırbistan Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mirjana TEODOSİYEVİĆ tarafından Türkçe Alıntılar: Kültür Mirasımızın Dil Hazineleri”

Sırbistan Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ksenija AYKUT tarafından “Ortak Kültür Miras Örneklerinden (Nasrettin Hoca), (Oryantal Tip Şehir Evi) ve (Pirot Kilimi)”

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Selim DOĞAN tarafından “Türk ve Sırp Halk Dans Giysilerinde Ortak Özellikler”

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ tarafından “Sırbistan’da Yaşayan Türk Müziği Unsurları” olmak üzere dört yazarlı, dört bölümden oluşmaktadır.            

                                                                                  Doç. Dr. Ahmet Selim DOĞAN