He was born in Sivas in 1965. He completed primary and secondary education, in Sivas, Germany, and Izmir. In 1991, he graduated from Ege University Faculty of Medicine. He took part in the organization of Music Department at Faculty of Education in Yuzuncu Yil University and Van Turkish Music Association. He recieved his Pharmacology and Toxicology PhD degree and Doctor of Science title in 1998 and he was appointed as an assistant professor to the Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine Department of Pharmacology in the same year. In 2008, he was appointed as Deputy General Manager of Pharmaceuticals and Pharmacy at Ministry of Health. In 2011 he received the title of associate professor at Medical Pharmacology. In 2012, he was appointed as Vice President of Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices Agency at Ministry of Health, In the same year, he was transferred to Istanbul Medipol University Faculty of Medicine Department of Pharmacology as a faculty member. In 2016 he was appointed professor at Medical Pharmacology.

He took responsibility in foundation of the School of Fine Arts Design and Architecture and is still maintains as the dean of that faculty.

Interests are pharmacology, music theory, statistics and computer languages.

Dr. Ozbek is married and has two children.

1965 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Almanya ve İzmir’de tamamladı. 1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nün ve Van Türk Müziği Derneği’nin kuruluşunda görev aldı. 1998 yılında Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Doktoru PhD ünvan ve yetkisini aldı ve aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent doktor olarak atandı. 2008 yılında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2011 yılında Tıp Farmakoloji alanında doçent unvanını aldı. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Aynı yıl İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak geçti. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin kuruluşunda görev aldı. 2016 yılında profesörlük kadrosuna atandı. İlgi alanları farmakoloji, müzik teorisi, istatistik ve bilgisayar dilleridir. Özbek, evli ve iki çocuk babasıdır.