Grup Sentez (Group Synthesis) asserts a genuine structure which is created by the combination of Traditional Turkish Music and Western Classical Music’s instrumental techniques. The ensemble, which is based upon Traditional Turkish Music and Turkish Folk Music melodies on its line, introduces this unique mixture by instruments with superior interpretation powers such as Tanbur, Kanun and Violin which are accompanied with the colours, timbres and peculiar melodies obtained by performers who proved themselves at international concerts as well as by the performers’ demonstrations of their skills. In this aspect, the “Synthesis” consists of musical colours living in the community under the frame of Turkish Music melodies, which can be associated with east and west as a synthesis of verbal and written culture.  The artists of the group were made up of Prof Dr Hanefi Özbek (Tanbur), Assoc. Prof. Dr Volkan Gidiş (Kanun) and Prof. Dr Uğur Alpagut (Violin)

Grup Sentez, Geleneksel Türk Musikisi ve Klasik Batı Müziği çalgı tekniklerinin birlikteliğinden oluşan kendine özgü bir yapı sergilemektedir. Eksende Geleneksel Türk müziği ve Türk halk ezgilerini esas alan topluluk; bu eşsiz karışımı Tanbur, Kanun ve Keman gibi yorum gücü üstün sazlarla ve onları seslendiren, uluslararası konserlerde kendini kanıtlamış yorumcularının elde ettiği renkler, tınılar ve kendine özgü ezgiler eşliğinde ve  sergiledikleri beceriler sayesinde ortaya koymaktadır. Bu yönüyle söz konusu “Sentez” sözlü ve yazılı kültürün bir bireşimi olarak, Türk müziği ezgileri çerçevesinde toplumda yaşayan doğu ve batıyla ilişkilendirilebilecek müzikal renkleri kapsamaktadır. Prof Dr. Hanefi Özbek (Tanbur), Doç. Dr. Volkan Gidiş (Kanun) ve Prof. Dr. Uğur Alpagut (Keman) grubun sanatçılarını oluşturmaktadır.